Je privacy is voor de Oranjevereniging Schipluiden van groot belang. We houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze altijd netjes gebruiken. In deze verklaring leggen we uit wat we met jouw persoonsgegevens doen.

Je lidmaatschap
Om lid te zijn hebben we je gegevens nodig. Deze hebben we nodig om je te kunnen identificeren als lid, de contributie te innen en om je op de hoogte te houden van de activiteiten van de Oranjevereniging.

Hiervoor gebruiken we je naw gegevens, emailadres en betaalgegevens. We bewaren deze gegevens tot één jaar nadat je jouw lidmaatschap hebt opgezegd.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van je gegevens dan kun je dit kenbaar maken door een email te sturen, dit houdt wel in dat je dan niet langer lid bent van onze Oranjevereniging.

Vrijwilligers
Om je als vrijwilliger in te kunnen zetten voor de Oranjevereniging moeten we je kunnen bereiken. Daarom maken we gebruik van je naw gegevens, telefoonnummer en emailadres. We bewaren de gegevens totdat je aangeeft geen vrijwilligerswerk meer te willen doen voor onze Oranjevereniging.

Foto’s
Tijdens de activiteiten maken we foto’s van de mensen die hier aan deel nemen. Deze foto’s worden voor allerlei uitingen gebruikt zoals het programmaboekje, website en facebook. Door deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de Oranjevereniging geef je toestemming voor het gebruik van deze foto’s. Als je er bezwaar tegen hebt dat we jouw portret gebruiken voor onze uitingen kun je dit aangeven door een email te sturen aan info@oranjeverenigingschipluiden.nl onder vermelding
van de activiteit en tijdstip waarop de foto is gemaakt. Ook kan je aan de fotograaf vragen om de foto te verwijderen vlak nadat de foto is genomen.

Website
Zodra je onze website bezoekt, wordt je IP adres geregistreerd. Als je het contactformulier op onze website invult registeren we tevens je naam, e-mailadres en je telefoonnummer. Dit zodat we contact met je op kunnen nemen. Met onze webhoster (sohosted) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verstrekken aan derden
Je gegevens verstrekken we niet aan derden.

Beveiliging
Om jouw persoonsgegevens te beveiligen hebben we de volgende maatregelen genomen. De digitale ledenadministratie bevind zich in een dropbox account en is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Enkel de bestuursleden hebben toegang tot de digitale ledenadministratie. Eén bestuurslid bewaart de fysieke machtingsformulieren automatische incasso. Om je op Koningsdag te kunnen identificeren maken we gebruik van ledenlijsten, deze zijn de gehele dag onder het beheer van bestuursleden of daarvoor aangewezen vrijwilligers. Aan het einde van Koningsdag worden deze lijsten vernietigd.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun altijd contact met ons opnemen door een email te sturen aan info@oranjeverenigingschipluiden.nl.

Je hebt de volgende rechten:

  •  Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van persoonsgegevens
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik